KRYNICKA, T.; LONGOSZ, S. Św. Jan Chryzostom, Ze względu na niebezpieczeństwo rozpusty należy się żenić (In illud: „Propter fornicationes unusquisque suam uxorem habeat”, CPG 4377). Vox Patrum, v. 56, p. 579-595, 16 dez. 2018.