LONGOSZ, S. Ks. Grzegorz Mariusz Baran, Motyw synostwa Bożego w „In Johannis Evangelium tractatus” oraz „In Johannis Epistolam ad Parthos tractatus”, Tarnów 2010, Biblos, ss. 262. Vox Patrum, v. 56, p. 644-652, 16 dez. 2018.