JAŚKIEWICZ, G. Ks. Krzysztof Sordyl, Wczesnochrześcijańskie pojęcie Boga. Polemiczne aspekty teologii Nowacjana w „De Trinitate” , Kraków 2007, Wydawnictwo WAM, ss. 396. Vox Patrum, v. 53, p. 707-711, 15 dez. 2009.