GŁADYSZEWSKI, L. W obronie własnej recenzji. Jerzy Andrzej Wojtczak-Szyszkowski, Fides et traditio. Wybór tekstów autorów wczesnego chrześcijaństwa (dla uczniów szkół katolickich, studentów i alumnów), Warszawa 2006, ss. 368: VoxP 48 (2005) 423-425. Vox Patrum, v. 53, p. 803-804, 15 dez. 2009.