LONGOSZ, S. XV Kongres Patrystyczny w Oksfordzie (Oksford, 6-11 VIII 2007). Vox Patrum, v. 53, p. 1014-1019, 16 dez. 2018.