STAWOSKA-JUNDZIŁŁ, B. Małe dzieci w chrześcijańskiej epigrafice miasta Rzymu i w nauczaniu Jana Chryzostoma. Vox Patrum, v. 53, p. 233-243, 16 dez. 2018.