KRÓLIKOWSKI, J. Geneza „dwóch Testamentów” Pisma Świętego. Vox Patrum, v. 73, p. 7-24, 15 mar. 2020.