PYSZNA, J.; LAURYNENKA, K. Sprawozdanie z wyjazdu naukowego do Rzymu doktorantów Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL w dniach 5-11 maja 2019 r. Vox Patrum, v. 72, p. 335-340, 15 dez. 2019.