GROŃ, R. LIV Międzynarodowy Kongres Studiów nad Średniowieczem oraz Konferencja Studiów Cysterskich i Monastycznych, Kalamazoo, MI, USA, 9–12 maja 2019. Vox Patrum, v. 72, p. 340-342, 15 dez. 2019.