STRĘKOWSKI, S. Synody w Afryce Prokonsularnej III wieku jako przejaw kolegialności biskupów w świetle Kanonów synodalnych i Listów św. Cypriana z Kartaginy. Vox Patrum, v. 72, p. 97-120, 15 dez. 2019.