SZCZUR, P. Oleksandr KASHCHUK, Monoteletyzm w Bizancjum VII wieku: doktryna, polityka oraz ideologia władzy, Lwów 2019, ss. 344. Vox Patrum, v. 72, p. 314-321, 15 dez. 2019.