MALINOWSKI, A. Kolokwium patrystyczno-archeologiczne w Lublinie. Vox Patrum, v. 1, p. 54-57, 15 jul. 1981.