BOBER, A. Księga o modlitwie patrystycznej, Tarnowskie Studia Teologiczne t. VIII: Akta sympozjum patrystycznego poświęconego modlitwie starożytnych chrześcijan (Tarnów, 19-21 X 1978), Tarnów 1981, Instytut Teologiczny, ss. 382. Vox Patrum, v. 1, p. 69-72, 1 mar. 2020.