Gacia, Tadeusz, Jarosław Adamiak, Agnieszka Strycharczuk, i Natalia Turkiewicz. 2018. „Raban Maur, Homilie O Najważniejszych świętach Oraz O Cnotach (wybór) (Homiliae De Festis Praecipuis, Item De Virtutibus”). Vox Patrum 65 (grudzień), 859-92. https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3541.