Misiarczyk, Leszek. 2019. „Hieronymus Noster. Międzynarodowe Sympozjum Z Okazji 1600 -Letniej Rocznicy śmierci, Ljubljana, Słowenia, 23-26 X 201”9. Vox Patrum 72 (grudzień), 347-49. https://doi.org/10.31743/vp.4949.