Turek, W. (2018) Exempla starotestamentalnych kobiet w interpretacji Prima Clementis, Vox Patrum, 66, s. 9-23. Dostępne na: https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3442 (Udostępniono: 21listopad2019).