Wilczyński, M. (2018) „Exercitus barbarorum. Organizacja i działania wojsk ludów germańskich osiadłych w V i VI wieku w basenie Morza Śródziemneg”o, Vox Patrum, 63, s. 287-305. Dostępne na: https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3565 (Udostępniono: 19styczeń2020).