Szram, M. (2018) „Dariusz Kasprzak OFMCap, Kształtowanie się nauki o niebie w teologii patrystycznej I-III wieku, Kraków 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ss. 416”., Vox Patrum, 70, s. 737-740. Dostępne na: https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3660 (Udostępniono: 22sierpień2019).