Kochanek, P. (2018) „Błażej Szefliński, Trzy oblicza Sawy Nemanjicia. Postać historyczna – autokreacja – postać literacka, Byzantina Lodziensia 25, Łódź 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. VIII + 342”., Vox Patrum, 68, s. 702-705. Dostępne na: https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3760 (Udostępniono: 29maj2020).