Figiel, J. (2018) „Święci bohaterowie (bohaterki). Literackie konstrukcje bohaterstwa w późnoantycznej i wczesnośredniowiecznej hagiografii (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde, Ghent, 18-20 II 2016”), Vox Patrum, 66, s. 683-685. Dostępne na: https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3823 (Udostępniono: 31maj2020).