Szram, M. (2018) “Stanisław Stabryła, Chrześcijański świat poezji Prudencjusza, Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU Nr 40, Kraków 2011, Polska Akademia Umiejętności, ss. 171.”, Vox Patrum, 63, pp. 505-508. Available at: https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/3842 (Accessed: 27July2021).