Longosz, S. (2018) Ogólnopolskie sympozjum w KUL na temat: «Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej», Vox Patrum, 53, s. 1079-1080. Dostępne na: https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4391 (Udostępniono: 11lipiec2020).