Jaśkiewicz, G. (2018) „Ks. Krzysztof Sordyl, Wczesnochrześcijańskie pojęcie Boga. Polemiczne aspekty teologii Nowacjana w «De Trinitate» , Kraków 2007, Wydawnictwo WAM, ss. 396”., Vox Patrum, 53, s. 707-711. Dostępne na: https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4404 (Udostępniono: 27styczeń2020).