Gładyszewski, L. (2018) „Jerzy Andrzej Wojtczak-Szyszkowski, Fides et traditio. Wybór tekstów autorów wczesnego chrześcijaństwa (dla uczniów szkół katolickich, studentów i alumnów), Warszawa 2006, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach, ss. 368: VoxP 25 (2005) t. 48, 423-425 i ”V, Vox Patrum, 53, s. 803-804. Dostępne na: https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4432 (Udostępniono: 19styczeń2020).