Pyszna, J. i Laurynenka, K. (2019) „Sprawozdanie z wyjazdu naukowego do Rzymu doktorantów Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL w dniach 5-11 maja 2019 r”., Vox Patrum, 72, s. 335-340. doi: 10.31743/vp.4800.