Groń, R. (2019) „LIV Międzynarodowy Kongres Studiów nad Średniowieczem oraz Konferencja Studiów Cysterskich i Monastycznych, Kalamazoo, MI, USA, 9–12 maja 201”9, Vox Patrum, 72, s. 340-342. doi: 10.31743/vp.4821.