Strękowski, S. (2019) „Synody w Afryce Prokonsularnej III wieku jako przejaw kolegialności biskupów w świetle Kanonów synodalnych i Listów św. Cypriana z Kartagin”y, Vox Patrum, 72, s. 97-120. doi: 10.31743/vp.4834.