Szczur, P. (2019) „Oleksandr KASHCHUK, Monoteletyzm w Bizancjum VII wieku: doktryna, polityka oraz ideologia władzy, Lwów 2019, ss. 34”4, Vox Patrum, 72, s. 314-321. doi: 10.31743/vp.4923.