Misiarczyk, L. (2019) „Hieronymus noster. Międzynarodowe Sympozjum z okazji 1600 -letniej rocznicy śmierci, Ljubljana, Słowenia, 23-26 X 201”9, Vox Patrum, 72, s. 347-349. doi: 10.31743/vp.4949.