Malinowski, A. (1981) Kolokwium patrystyczno-archeologiczne w Lublinie, Vox Patrum, 1, s. 54-57. doi: 10.31743/vp.6652.