Bober, A. (2020) „Księga o modlitwie patrystycznej, Tarnowskie Studia Teologiczne t. VIII: Akta sympozjum patrystycznego poświęconego modlitwie starożytnych chrześcijan (Tarnów, 19-21 X 1978), Tarnów 1981, Instytut Teologiczny, ss. 38”2, Vox Patrum, 1, s. 69-72. doi: 10.31743/vp.6663.