[1]
B. Czyżewski, Reguła mistrza o wyborze i nauczaniu opata, VP, t. 70, s. 243-258, grudz. 2018.