[1]
A. Uciecha, Teologiczne podstawy monastycznej mistyki nestoriaƄskiej (syro-orientalnej) w listach Jana z Dalijata, VP, t. 70, s. 281-294, grudz. 2018.