[1]
A. Kotłowska, Dialog filozofii z historią: zagadkowy wstęp do Historii powszechnej Teofilakta Simokatty, VP, t. 70, s. 297-309, grudz. 2018.