[1]
A. Żurek, „Obrzęd bierzmowania w nauczaniu św. Augustyn”a, VP, t. 69, s. 771-782, grudz. 2018.