[1]
D. Vopřada, „Mowy Quodvultdeusa o symbolu: ponowna ocena jego polemiki przeciw żydom, poganom i ariano”m, VP, t. 68, s. 355-369, grudz. 2018.