[1]
W. Turek, Exempla starotestamentalnych kobiet w interpretacji Prima Clementis, VP, t. 66, s. 9-23, grudz. 2018.