[1]
D. Zalewski, Kobiety u Tertuliana w kontekście historii zbawienia, VP, t. 66, s. 57-69, grudz. 2018.