[1]
B. Degórski, Święty Cezary z Arles i jego następcy a monastycyzm kobiecy, VP, t. 66, s. 179-196, grudz. 2016.