[1]
T. Gacia, J. Adamiak, A. Strycharczuk, i N. Turkiewicz, „Raban Maur, Homilie o najważniejszych świętach oraz o cnotach (wybór) (Homiliae de festis praecipuis, item de virtutibus”), VP, t. 65, s. 859-892, grudz. 2018.