[1]
M. Wilczyński, „Exercitus barbarorum. Organizacja i działania wojsk ludów germańskich osiadłych w V i VI wieku w basenie Morza Śródziemneg”o, VP, t. 63, s. 287-305, grudz. 2018.