[1]
M. Szram, „Józef Grzywaczewski, The Biblical Idea of Divine Mercy in the Early Church, Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe UKSW, ss. 378”., VP, t. 70, s. 693-695, grudz. 2018.