[1]
D. Piasecki, „Szymon Drzyżdżyk, Chrystologia w perspektywie Mitu Trojańskiego, Horyzonty Dogmatu 3, Kraków 2017, Wydawnictwo Scriptum, ss. 250”., VP, t. 70, s. 719-720, grudz. 2018.