[1]
M. Szram, „Dariusz Kasprzak OFMCap, Kształtowanie się nauki o niebie w teologii patrystycznej I-III wieku, Kraków 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ss. 416”., VP, t. 70, s. 737-740, grudz. 2018.