[1]
P. Kochanek, „Meministi? Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym, świat starożytny w pamięci i niepamięci (Poznań, 20-22 IX 2017”), VP, t. 70, s. 770-778, grudz. 2018.