[1]
P. Kochanek, XIV Międzynarodowe Kolokwium w Paryżu na temat Grzegorza z Nyssy: Homilie o Ojcze Nasz i ich bizantyńska recepcja, VP, t. 70, s. 815-816, grudz. 2018.