[1]
P. Kochanek, Konferencja w Brnie: Bizancjum i współczesna wyobraźnia: wzory recepcji Bizancjum we współczesnej kulturze, VP, t. 70, s. 816-817, grudz. 2018.