[1]
P. Kochanek, „Błażej Szefliński, Trzy oblicza Sawy Nemanjicia. Postać historyczna – autokreacja – postać literacka, Byzantina Lodziensia 25, Łódź 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. VIII + 342”., VP, t. 68, s. 702-705, grudz. 2018.