[1]
J. Figiel, II Międzynarodowa Konferencja o Studiach Patrystycznych, VP, t. 68, s. 827-828, grudz. 2018.