[1]
J. Figiel, “Międzynarodowy Okrągły Stół: Flores augustini. Augustyńskie florilegia w średniowieczu”, VP, vol. 68, pp. 828-828, Dec. 2018.