[1]
J. Figiel, „Międzynarodowy Okrągły Stół: Flores augustini. Augustyńskie florilegia w średniowiecz”u, VP, t. 68, s. 828-828, grudz. 2018.